browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tobak skadligt för jägares hörsel

Jägare utsätts i jakttider för en hel del smällar och höga ljud som är skadliga för deras hörsel. Ny forskning visar nu att jägare som dessutom snusar eller röker löper extra hög risk att drabbas av hörselskador än de jägare som inte brukar tobak.

Det finns många bra saker att veta om jakt när man är jägare och vill utöva jakt på ett så bra sätt som möjligt. Men något som ofta glöms bort är att skydda sin hörsel. Ny forskning visar att många av Sveriges närmare 300 000 jägare till exempel har skadat sin hörsel när de utsatts för höga smällar antingen under jakten eller på skjutbanan – något som kanske inte är förvånande. Vad som däremot också framkommit i forskningen är att personerna som är hörselkänsliga och även använder tobak faktiskt löper dubbelt så stor risk att drabbas av hörselskador än vad de personer som inte brukar tobak är.

”– Det vi har sett i vår undersökning är att jägare som använder tobak i form av cigaretter och snus har en förhöjd risk att utveckla hörselnedsättning om de utsätts för skottbuller” läs mer hos SVT.

Citatet kommer från specialistläkaren Louise Honeth som under åren träffat både jägare och till exempel militärer som har slarvat med användningen av sina hörselskydd. Och nu har hon även forskat på skyttebuller vilket gjort att hon funnit ett samband mellan just tobaksanvändning och hörselskador.

Så fann hon samband

Hennes resultat i forskningen baseras på ett internetbaserat hörseltest där jägare fått både besvara frågor och testa sin hörsel som sedan validerats mot ett kliniskt hörseltest, ett vanligt test alltså. Av detta kunde hon sedan dra slutsatsen att vissa individer är mer känsliga för skottbuller än andra och om man dessutom röker eller snusar är man extra känslig och är i dubbelt så stor risk att drabbas av hörselskador än om man inte använder tobak.