browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jakthund – försäkring och skötsel

Hunden är människans, och kanske särskilt jägarens, bästa vän. Hundar har alltid varit ett naturligt inslag i jaktsammanhang. De spårar upp byten och hämtar tillbaka småvilt. Men hur är det att ha ansvar över en jakthund? Här är ett par saker som alla som vill jaga med hjälp av hund bör tänka på.

Det är viktigt att visa omsorg för våra fyrbenta vänner. Moderna försäkringar för hundar är en nödvändighet, inte minst för hundar som används för jakt. Skador förekommer, och om olyckan är framme kan det lätt bli en dyr historia om hunden är oförsäkrad.

Rätt träning är också enormt viktigt – både för hunden säkerhet, och för att inte jakttillfällen ska gå förlorade. Mycket handlar om disciplin – det är till exempel viktigt att lära hunden hur man väntar – inte minst vid fågeljakt. Annars följer hunden ofta sina instinkter och jagar efter villebrådet, vilket kan skrämma bort det samtidigt som det placerar hunden i skottlinjen. Man måste också försöka vara uppmärksam på hunden skotträdsla, eftersom de höga ljuden kan orsaka posttraumatisk stress, till och med hjärnskador.

Ersättning för skadad hund

Man bör också veta att händer att hundar dödas av vilda djur. Och så sent som i vintras dödades en jakthund av varg nära Råhällan i Gävle kommun. När en hund skadas i samband med jakt kan ägaren få en ersättning på upp till 10 000 kronor, men bara om skadan orsakas av rovdjur som det inte varit för avsikt att jaga:

Det innebär att ägare till hundar som skadas under jakt eller jaktträning på rovdjur inte kan räkna med någon ersättning. – Svensk Jakt

Ett annat problem är att många jägare har felaktiga förväntningar på vad hunden är kapabel till ifråga om spårning av vilddjur. Att ha en jakthund kan underlätta spårandet, men man ska samtidigt inte ha en övertro på hunden förmåga.

Vill du lära dig mer om skötsel av jakthundar kan du göra det här.